Vzdělávací a výcvikové středisko

Vzdělávací a výcvikové středisko (VVS) je pracoviště ZZS PAK zřízeným dle zákona č.374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Činnost vzdělávacího střediska spočívá především v trvalém monitorování a zajišťování vzdělávacích potřeb ZZS, vytváření standardizovaných postupů, hodnocení a koordinace vzdělávání v podmínkách ZZS PAK tak, aby byla neustále zajištěna kvalitní přednemocniční neodkladná péče v souladu s nejnovějšími poznatky urgentní medicíny a medicíny katastrof. VVS spolupracuje na výběru nových zaměstnanců organizace a zajišťuje jejich odbornou přípravu v rámci adaptačního procesu.

Neméně důležitou součástí práce VVS je i externí vzdělávání, proto školí laickou veřejnost v problematice první pomoci. Zároveň v rámci spolupráce složek IZS vzdělává členy městské policie, státní policie a hasičského záchranného sboru v oblasti poskytování první pomoci, jak po stránce teoretické, tak i praktické.