Vzdělávací a výcvikové středisko

 

obsah stránky:   Akreditovaný kvalifikační kurz řidič vozidla ZZS   |   Kurzy první pomoci pro organizace   |   Odborné stáže

 

Vzdělávací a výcvikové středisko (VVS) je pracoviště ZZS PAK zřízeným dle zákona č.374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Činnost vzdělávacího střediska spočívá především v trvalém monitorování a zajišťování vzdělávacích potřeb ZZS, vytváření standardizovaných postupů, hodnocení a koordinace vzdělávání v podmínkách ZZS PAK tak, aby byla neustále zajištěna kvalitní přednemocniční neodkladná péče v souladu s nejnovějšími poznatky urgentní medicíny a medicíny katastrof. VVS spolupracuje na výběru nových zaměstnanců organizace a zajišťuje jejich odbornou přípravu v rámci adaptačního procesu.

Neméně důležitou součástí práce VVS je i externí vzdělávání, proto školí laickou veřejnost v problematice první pomoci. Zároveň v rámci spolupráce složek IZS vzdělává členy městské policie, státní policie a hasičského záchranného sboru v oblasti poskytování první pomoci, jak po stránce teoretické, tak i praktické.

 

Akreditovaný kvalifikační kurz řidič vozidla ZZS

Láká Vás práce u zdravotnické záchranné služby, ale nejste zdravotník? ... Chtěli byste řídit sanitku, být součástí týmu a podílet se tak na záchraně života a zdraví? S námi můžete!

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje získala akreditaci, a tak Vám můžeme nabídnout kvalifikační kurz Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby. Jedná se o akreditovaný kurz, který je nutný pro výkon tohoto povolání. Může se ho zúčastnit osoba s ukončeným středoškolským vzděláním (zakončené maturitní zkouškou či výučním listem) a zdravotně způsobilá k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby. Současně je nutné řidičské oprávnění skupiny C1.

Bloky odborné teoretické výuky budou probíhat na Vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZSPAK v Pardubicích (v celkovém rozsahu 320 hodin). Praktickou výuku budete plnit přímo na výjezdových základnách a operačním středisku ZZSPAK a v nemocnicích Pardubického kraje (v celkovém rozsahu 280 hodin).

  • Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje otevírá dva kurzy ročně a do každého kurzu je možné přijmout 15 zájemců.
  • Cena při naplnění kurzu je 45.000,- Kč vč. DPH (včetně všech stáží).
  • Případní zájemci se mohou s dotazy či přihláškami obracet na Vzdělávací a výcvikové středisko ZZSPAK na adresu skolici@zzspak.cz.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU


 

 

Kurzy první pomoci pro organizace

Maximální počet 15 účastníků, minimální délka kurzu 3 hodiny, nebo po dohodě. V případě požadavku na proškolení více účastníků je nutno objednat další kurz z důvodu dostatečného prostoru k individuálnímu praktickému výcviku. Úprava rozsahu náplně a celkové ceny kurzu dle specifických požadavků objednavatele je možná po dohodě s ředitelem organizace nebo manažerem ošetřovatelské péče.

  • Záchranář - instruktor / 3 000,00 Kč bez DPH 
  • Platnost od 01. 01. 2022 / Kontaktní osoba: Ing. Martin Pfeifer, DiS., mob.: 725 600 018, e-mail: pfeifer@zzspak.cz
 

Odborné stáže

  • Určeno pro studenty zdravotnického zaměření, zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům IZS
  • Cena za jeden den (8 hodin) stáže (výjezdová skupina, ZOS) / 200,00
  • Platnost od 01. 01. 2022 / Kontaktní osoba: Ing. Martin Pfeifer, DiS., mob.: 725 600 018, e-mail: pfeifer@zzspak.cz