Kontakty

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

 
 • Průmyslová 450,
  530 03 Pardubice
 • tel:     466 034 107
 • mail:  zzspak@zzspak.cz
 • IČ : 69172196
 • D.S. : u29mvsw

Osobní kontakty

 

MUDr. Igor Paar LL.M., MBA
Ředitel


paar@zzspak.cz

Ing. Ladislava Kratochvílová
LL.M., MBA
Ekonomicko-technický náměstek

kratochvilova@zzspak.cz

MUDr. Pavel Novotný
Náměstek léčebně
preventivní péče

novotny@zzspak.cz

Ing. Martin Pfeifer DiS., LL.M., MBA
Náměstek
ošetřovatelské péče

pfeifer@zzspak.cz

 

MUDr. Milada Krejčová
Vedoucí lékař územního odboru (Ústí nad Orlicí, Svitavy)

krejcova@zzspak.cz

MUDr. Dalibor Kupka
Vedoucí lékař územního odboru (Pardubice, Chrudim)

kupka@zzspak.cz

Karolína Honlová
Vrchní sestra územního odboru (Ústí nad Orlicí, Svitavy)

honlova@zzspak.cz

Veronika Rulíková
Vrchní sestra územního odboru (Pardubice, Chrudim)

rulikova@zzspak.cz

 

Renáta Ningerová
Vedoucí operátor zdravotnického operačního střediska

ningerova@zzspak.cz

Mgr. Markéta Fila
Pracoviště krizové
připravenosti

pkp@zzspak.cz

Bc. Michal Mašek
Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska

masek@zzspak.cz

Bc. Alena Kisiala
Tisková mluvčí


mluvci@zzspak.cz

 

Ing. Martina Pavlíková
Personalista


personalista@zzspak.cz

Ing. Eva Bartoňová
Hlavní účetní


bartonova@zzspak.cz

Ing. Petr Ledvina
Referent
správy majetku

ledvina@zzspak.cz

Bc. Karin Nechanická
Referent materiálně-technického zásobování

nechanicka@zzspak.cz

 

Pavlína Málková
Asistentka ředitele

malkova@zzspak.cz

Karel Franěk
Dopravní referent

franek@zzspak.cz

Marek Štrégl
Vedoucí oddělení ICT

stregl@zzspak.cz

 

 

Linky pro odkladné stavy

 • 469 666 666
 • 469 666 999
 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, IČ 69172196, Vám sděluje informace o pověřenci:

Jaroslav Hervert

 • ☏ 606 727 243
 • jaroslav.hervert@afel.cz
 
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (dále jen ZZS PAK) zajišťuje ochranu oznamovatelů prostřednictvím níže připojeného formuláře, který můžete zaslat na emailovou adresu: zzspak.whisteblowing@afel.cz  Své podání můžete ve shodném rozsahu učinit i do telefonu na tel. čísle: 466 053 429 nebo osobně po předchozí domluvě na stejném telefonním čísle. 

ZZS PAK zaručuje v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů anonymitu oznamovatele a garantuje absenci jakýchkoliv sankcí pro oznamovatele. V rámci ZZS PAK je oznámení prošetřeno pověřenou osobou: Mgr. MUDr. Dita Mlynářová, LL.M. Celé projednání Vámi podaného oznámení probíhá v anonymní formě, kdy jsou údaje o oznamovateli vedeny odděleně od obsahu podání, který je prošetřován. 

V případě, že pověřená osoba shledá, že se jedná o přestupek či trestný čin, je podání předáno příslušnému orgánu. 

Oznámení je archivováno po dobu 5 let, po celou dobu jsou osobní údaje oznamovatele vedeny odděleně. Po uplynutí lhůty 5 let jsou všechny údaje i obsah oznámení skartovány.

 F O R M U L Á Ř  (VZOR) 

Údaje o oznamovateli:

Jméno ………………………………………………. 

Příjmení ............................................................... 

Datum narození……………………………………. 

Adresa………………………………………………. 

Korespondenční adresa, kam můžeme zaslat výsledky šetření……………………… 

Vlastní oznámení, Váš podnět k šetření. Uveďte prosím co nejpodrobněji specifikaci problému, které jsou za problém odpovědné: