Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí má na starosti především:

  • Prezentaci v médiích. Vystupuje jménem organizace v médiích (rozhovory pro tisk, rádia, televize).
  • Tiskové zprávy. Píše tiskové zprávy a dohlíží na jejich konečnou podobu. Rozesílá TZ médiím.
  • Mediální výstupy. Domlouvá konkrétní výstupy pro tisk, rádia, televize atd.
  • Foto a video. Má na starosti vše, co se týká fotografie, videa a obrazového archivu. Organizuje práce spojené s vytvářením obrazových a zvukových materiálů, spolupracuje s redakcemi a nabízí jim materiál pro jejich vlastní články a pořady, spravuje foto a videoarchiv. Spolupracuje se Vzdělávacím a výcvikovým střediskem na tvorbě výukových videí a to jak pro veřejnost tak pro interní potřeby.
  • Internet. Má na starosti webové stránky. Stará se o aktualizaci jejich obsahu, vkládá texty a fotografie, dohlíží na jejich funkčnost (fungující odkazy) a kontinuitu.
  • Sociální sítě. Informuje veřejnost o činnosti ZZS, a jejich prostřednictvím se vyjadřuje k aktuálním otázkám.
  • Vnitřní komunikace. Pomáhá zajišťovat informovanost všech zaměstnanců pomocí vnitřních komunikačních kanálů
  • Komunikuje s veřejností. Ve spolupráci s odborným pracovníkem odpovídá veřejnosti na dotazy a otázky.
  • Pomoc při kampaních. Vytváří mediální strategie k jednotlivým PR kampaním a programům. Pomáhá při přípravě nejrůznějších akcí a organizuje jejich mediální zajištění. V případě potřeby pomáhá při PR kampaních