Jak volat 155?

Vytočte bezplatné číslo tísňové linky 155 nebo použijte mobilní aplikaci Záchranka.

Kdy volat 155?

Při ohrožení života, vážném úrazu, akutním zhoršení zdravotního stavu či poškození zdraví.

Co říci?

Kde, komu a co se stalo.