Informace o provozu podatelny, pokladny a o podmínkách přijímání dokumentů

V rámci organizační struktury je pokladna součástí ekonomicko-technického úseku, oddělení účtáren a podatelnu ZZS PAK zajišťuje asistentka ředitele (466 034 107). Zaměstnanec zodpovědný za chod pokladny je přímo podřízen hlavnímu účetnímu.

Pro zajištění svých úkolů při styku s okolím (zaměstnanci organizace, externí osoby) jsou stanoveny tyto provozní hodiny:

Pokladní hodiny

  • Pondělí: 8:40 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.
  • Úterý: 8:40 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.
  • Středa: 8:40 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.
  • Čtvrtek: 8:40 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.
  • Pátek: 8:40 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.

Mimo výše uvedené hodiny je provoz pokladny ve výjimečných případech možný na základě předchozí telefonické domluvy (tel. číslo 466 034 133).

Podatelna:

  • Pondělí: 8:30 – 11:00 12:30 – 13:30 hod.
  • Úterý: 8:30 – 11:00 12:30 – 13:30 hod.
  • Středa: 8:30 – 11:00 12:30 – 13:30 hod.
  • Čtvrtek: 8:30 – 11:00 12:30 – 13:30 hod.
  • Pátek: 8:30 – 11:00 12:30 – 13:30 hod.

Při nepřítomnosti odpovědného pracovníka podatelny (nemoc, školení, dovolená aj.) zajišťuje v nezbytné míře chod podatelny pověřený pracovník oddělení účtáren.

Pokyny pro veřejnost: zasílání zpráv prostřednictvím podatelny

1) Elektronická adresa podatelny organizace je: zzspak@zzspak.cz . Na tuto adresu je možno zasílat také běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení uznávaného elektronického podpisu. Pro účely zasílání faktur v elektronické podobě je zřízena elektronická adresa: fakturace@zzspak.cz .
Dále má organizace zřízenou datovou schránku ID=u29mvsw, kam je možné posílat dokumenty v elektronické podobě.

2) Aby mohlo být se zprávami dále nakládáno, musí být doručované elektronické zprávy na adresu e-podatelny v níže uvedeném předepsaném formátu: PDF/A, PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MPEG-1 Audio Layer II, MPEG-1 Audio Layer III, WAV, PCM, XML, fo/zfo, txt, doc/docx, html/htm, odt, ods, odp, rtf, xls/xlsx, ppt/pptx.

Při fyzickém doručení datového nosiče na podatelnu musí být data opět ve zde předepsaném formátu, přičemž datovým nosičem může být CD, DVD či flash disk.

3) Přijetí zprávy na adresu e-podatelny (datová schránka) je odesílateli potvrzeno „oznámením o doručení zprávy" s uvedením data a času přijetí, identifikátoru dokumentu a uvedením jména zaměstnance podatelny. Žádost o zprávu o přijetí a přečtení zprávy si nastavuje odesílatel sám.

4) Pokud je při přijetí zprávy zjištěno, že zpráva obsahuje „škodlivý kód", pak není dále zpracovávána a o této skutečnosti je uvědomen odesílatel.

5) V případě dotazů týkajících se provozu podatelny a podmínek přijímání dokumentů kontaktujte odpovědné pracovníky na telefonních linkách číslo: 466 034 107, 466 034 137 a 466 034 138.

6) S veškerými informacemi doručovanými na adresu e-podatelny je nakládáno v souladu se zák. č. 101/00 Sb., o ochraně osobních údajů.