O zdravotnické záchranné službě 

Základní informace o Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (ZZS PAK) je příspěvková organizace zřizovaná Pardubickým krajem. Vznikla sloučením bývalých okresních zdravotnických záchranných služeb okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy v roce 1.1. 2007 Sídlo organizace je v Pardubicích. Hlavním úkolem je poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. Služba je garantovaná státem a je hrazena ze státního rozpočtu a zdravotního pojištění.

Zdravotnická záchranná služba zahrnuje tyto činnosti

 

a) nepřetržitý příjem a vyhodnocování tísňových výzev na lince 155 a od ostatních operačních středisek integrovaného záchranného systému

b) přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li jinak

c) přepravu pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli akutní lůžkové péče

d) třídění osob postižených na zdraví při mimořádných nebo krizových situacích

 

e) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události

f) přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak

h) poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) osobám na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života (dále jen „místo události") a během jejich přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče,

i) třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací.

 

Dalšími činnostmi ZZS PAK je realizace akreditovaných vzdělávacích programů pro zdravotníky, školení první pomoci pro laickou veřejnost a zajištění zdravotnických asistencí při pořádání veřejných kulturních, společenských a sportovních akcí. ZZS společně s PČR a HZS patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému (IZS). Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny tvořené zdravotnickými pracovníky.