Nejčastější dotazy

Kdy volat záchrannou službu?

Záchrannou službu kontaktujte při náhlém zhoršení zdravotních obtíží nebo při výrazném zhoršení chronického onemocnění (asthmatici, kardiaci). Při závažném úrazu či dopravních nehodách. Linku 155 Zdravotnického operačního střediska ZZS PAK obsluhují vyškolení a erudovaní specialisté v přednemocniční péči kteří dokáží volajícímu poradit i po telefonu.

Jak volat záchrannou službu?

Pokud si nejste jistí zda jsou zdravotní obtíže důvodem ke kontaktování ZZS na tísňové lince 155, je možné volat linku pro odkladné stavy ZZS PAK. V případě že neznáme svoji přesnou adresu, nebo se nacházíme na neznámém místě v přírodě, je výhodnější kontaktovat ZZS PAK prostřednictvím mobilní aplikace Záchranka, ta odešle i informace o vaší přesné poloze Zdravotnickému operačnímu středisku, stavu nabití baterie atd. Standardní cestou je pak volání na linku 155.

Jak se chovat při zásahu?

Při zásahu záchranářů Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje se chovejte klidně. Věcně informujte posádku o zdravotních obtížích a odpovídejte na dotazy posádky. Vše vám bude vysvětleno.

Kdo platí výjezd záchranné služby?

Výjezd vozidel záchranné služby je zatím hrazen z veřejného zdravotního pojištění. V případě občanů cizí státní příslušnosti mimo země EU je zásah hrazen pacientem.

Přijede vždy lékař?

Ve většině případů přijedou ve velkém sanitním voze specialisté v poskytování přednemocniční neodkladné péče a to Zdravotničtí záchranáři. Pouze při život ohrožujících stavech i lékař.

Odvezli nám příbuzného, co máme dělat?
Zdravotničtí pracovníci vás vždy před odjezdem informují o směrování pacienta do nemocničního zařízení. Do zařízení volejte s minimálně hodinovým odstupem od odjezdu naší posádky. Dejte tak prostor k vyšetření vašeho blízkého kolegům z nemocnice...

Napíše mi záchranná služba recept?

Záchranná služba recepty nevozí ani nevypisuje, léky nevydává.

Co je linka pro odkladné stavy?

Linku pro odkladné stavy lze využít v případě neakutního stavu, tedy stavu, který nevyžaduje neodkladnou péči. Jako jsou například teploty, chřipka, zažívací potíže (zvracení, průjem), chronické bolesti aj. Na lince pro odkladné stavy pracují operátoři Záchranné služby, kteří stav vyhodnotí a doporučí řešení cestou praktického lékaře, LSPP, svépomocí nebo je stav vyhodnocen jako neodkladný s nutným transportem do nemocničního zařízení k dalšímu vyšetření.

Pokud přijede zahraniční návštěvník (i z USA či Kanady) do Pardubického kraje a na svém telefonu se zahranicni SIM kartou vytočí 155, dovolá se na záchrannou službu, nebo musí vytočit 112 ?

Směřování na linku tísňového volání 155 se u cizinců liší v závislosti na operátorovi a sw mobilního telefonu. Mohou ale nastat pouze 2 situace: Hovor bude spojen na 155 nebo přeměrován na 112, odkud operátor linku 155 bez problému propojí. Cizincům proto doporučujeme vždy volat 155.