Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem administrace přihlášky do akreditovaného kvalifikačního kurzu „Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby" Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje, p. o., se sídlem Průmyslová 450, Pardubice, PSČ 530 03, IČ: 69 17 21 96 k uskutečňování vzdělávacího programu kvalifikačního kurzu „Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby" na základě udělené akreditace Ministerstvem zdravotnictví ČR č.j. MZDR 11406/2021-7/ONP (dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění). ZZS PAK postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s GDPR – s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.