Záchranné služby v České republice

Vážení přátelé, milí spoluobčané, 

Na tomto místě bychom Vás rádi postupně seznamovali s činností zdravotnických záchranných služeb (ZZS, záchranky) v České republice s  důrazem na specifika našeho Pardubického kraje. Možná Vám to bude připadat jako lehce troufalé tvrzení, ale záchranné služby v ČR se  postupem času vypracovaly v organizace, které jsou pro občany samozřejmostí, pro zdravotnictví nezbytností a pro stát nepostradatelnou strategickou složkou. Jen málo občanů si však dokáže realisticky představit do jakých oblastí činnost záchranných služeb dnes zasahuje, jaké mají dnes záchranné služby povinnosti a záběr aktivit, a zároveň s jakými problémy se potýkají. Na tomto místě Vám milí spoluobčané chceme dát možnost tento nedostatek napravit.

Když se ohlédneme přes tu neuvěřitelnou propast 34 let od „sametové revoluce", musíme s hrdostí konstatovat, že záchranky prodělaly obrovský kvalitativní skok nejen v kvalitě vybavení, ale především v organizaci práce a zejména pak v kvalitě personálu. Přednemocniční neodkladná péče prošla v posledních desetiletích obrovskou kvalitativní proměnou, vracíme do života pacienty, kteří byli dříve nenávratně ztraceni. Klíčové okamžiky přežití se totiž často neodehrávají až za zdmi nemocnic, ale přímo na místě vzniku kritického stavu. Posunutí odborné péče ke kriticky nemocnému je mnohdy rozhodujícím faktorem zachování života. Záchranka zasahuje v celém spektru klinických oborů a je vlastně poslední pracovní pozicí, kde zdravotníci musí řešit urgentní situace v celém spektru života člověka: od narození, přes kritické stavy v dětství, následně v dospělosti (neodkladné stavy kardiologické, traumatologické, psychiatrické, cerebrovaskulární a celou řadu dalších) a zároveň řeší i ty situace, kdy je zdravotní stav pacienta natolik závažný, že mu již nelze pomoci. 

Spektrum činnosti záchranek v ČR daleko přesahuje nejen povinnosti vymezené zákonem, ale zasahuje významně do sociální oblasti. Záchranky ročně realizují výjezdy k více než 1,1 milionu lidí - ano, nespletli jsme se! Více než každý desátý občan v ČR je každoročně ošetřen záchrannou službou. Aniž bychom si to uvědomovali, záchranky se staly jednou z jistot, na kterou se každý občan může kdykoliv spolehnout. Tento fakt lze považovat za jeden z klíčových aspektů hodnocení životní úrovně v ČR. Ostatně špičkové světové parametry českých záchranek prokázaly rozsáhlé recentní panevropské studie EuReCa I a II (1,2). 

V dalších příspěvcích se chceme věnovat jednotlivým aspektům činnosti záchranných služeb, tak aby
text byl pro Vás co nejzajímavější.

Igor Paar, Jiří Knor
10.8.2023, Pardubice

 GRÄSNER, Jan-Thorsten, Jan WNENT, Johan HERLITZ, et al. Survival after out-of-hospital cardiac arrest in Europe - Results of the EuReCa TWO study. Resuscitation [online]. Ireland: Elsevier B.V, 2020, 148, 218-226 [cit. 2022-04-06]. ISSN 0300-9572.

GRÄSNER, Jan-Thorsten, Rolf LEFERING, Rudolph W KOSTER, et al. EuReCa ONE-27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation [online]. Ireland: Elsevier Ireland, 2016, 105(1), 188-195 [cit. 2022-03-11]. ISSN 0300-9572.

Zpět/archiv