Zdravotnické operační středisko (ZOS)

Zdravotnické operační středisko ZZS PAK vzniklo dne 3.1. 2007 sloučením bývalých okresních dispečinků ZZS. Na ZOS pracují operátoři – sestry specialistky v oboru intenzivní péče s kurzem Operační řízení přednemocniční neodkladné péče. Hlavním úkolem ZOS je nepřetržitý příjem tísňových volání a jejich vyhodnocení, řízení a koordinace činnosti výjezdových skupin celého Pardubického kraje. Tísňové výzvy přicházejí na linku 155, případně z operačních středisek ostatních složek IZS. Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu.

Operačním řízením se rozumí např.:

  • nepřetržitý příjem a vyhodnocení tísňových výzev na lince 155, od operačních středisek integrovaného záchranného systému a od orgánů krizového řízení
  • okamžité řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování o vyslání výjezdové skupiny a koordinace činností výjezdových skupin
  • poskytování instrukcí k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na místo události
  • spolupráce s ostatními operačními a informačními středisky všech složek IZS
  • koordinace předávání pacientů cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče a přepravy pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotních služeb.

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)

Operátoři ZOS jsou vyškoleni pro poskytování instrukcí k zajištění první pomoci a neodkladné resuscitace volajícím, kteří se nacházejí na místě události u člověka s poruchou zdraví. Prostřednictvím telefonu pomohou volajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo dorazí záchranáři.