Silvestrovská noc 2021 

Bujaré veselí silvestrovské noci znamenalo jako již tradičně i mnohonásobné zvýšení počtu zásahů záchranářů Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Nejvíce naše posádky zasahovaly v centrech velkých měst, a to především u pacientů intoxikovaných alkoholem. Dále posádky zasahovaly u velkého množství pacientů s drobnými zraněními způsobenými potyčkami, pády a manipulací se zábavní pyrotechnikou. Vše ve spojení s alkoholem. Obvyklé zásahy u potyček v restauracích a barech z minulých let se letos téměř nekonaly. Několik zásahů se také uskutečnilo k pacientům s mozkovou mrtvicí. Všechny události během silvestrovské noci se naštěstí obešly bez incidentů a napadnutí některého ze členů výjezdových skupin. Závěrem hodnotíme letošní Silvestr jako velice klidný a přejeme všem úspěšný vstup do roku 2022.

Zpět/archiv