Ničivé síly při dopravních nehodách 

 Mnoho z nich bylo zapříčiněno nevěnování se řízení, nedáním přednosti v jízdě, ale hlavně agresivitou při řízení. V posledních týdnech počty dopravních nehod opět rostou. V některých případech se jednalo o dopravní nehody velmi vážné a s fatálními následky pro některého z účastníků. Byť jsou nové vozy stále modernější a bývají vybaveny sofistikovanými bezpečnostními prvky, setkáváme se stále s extrémně silnými destruktivními silami, které na vozy působí. A pokud dokáže tato síla zcela deformovat kabinu vozu, jak asi působí na lidské tělo. Před méně než týdnem proto započala kampaň společnosti Besip s názvem „Zpomal, dokud není skutečně pozdě", která poukazuje na vzrůstající trend agresivního chování řidičů automobilů. Prosíme, buďte navzájem více ohleduplní. Ke svým blízkým se tak můžeme všichni vrátit živí a zdraví....

Na fotografiích je patrná ohromná destruktivní síla, která působila na oba vozy. Díky ní se přední část bílého vozu odtrhla a pevně zaklesla do konstrukce druhého vozu.

 

 

Zpět/archiv