Dne 25.4.2019 v rámci odborné konference 18. Brněnské dny urgentní medicíny se uskutečnilo již šesté vyhlášení cen AZZS ČR.


Za dlouhodobou obětavou práci a vedení pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje byla nominována Mgr. Markéta Balounová.

Po maturitě v roce 1989 nastoupila na ARO v Chrudimi, kde pracovala jako sestra u lůžka a výjezdová sestra v týmu Rychlé lékařské pomoci (RLP), později též jako anesteziologická sestra na operačních sálech.Po reorganizaci ARO v roce 2002 přešla na celý úvazek na již samostatné oddělení RLP a po další reorganizaci v roce 2003 na nově vzniklé Oblastní středisko Zdravotnické záchranné služby v Chrudimi. Od zřízení samostatné záchranné služby se podílí na její přípravě na mimořádné události.
V roce 2006 iniciovala rozvoj poskytování psychosociální intervenční péče v organizaci, dodnes působí jako krajský koordinátor SPIS. V současné době pracuje na pozici záchranáře v posádkách RV, RZP a jako vedoucí pracoviště krizové připravenosti.Ceny AZZS ČR byly poprvé uděleny v roce 2014 a mezi oceněnými byli nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři, řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic. Jednotlivé členské organizace AZZS ČR svými nominacemi vzdávají hold, respekt a úctu k práci zaměstnanců, kteří s vysokým pracovním a lidským nasazením, mnohdy dlouhá léta, svědomitě vykonávají svou profesi. Cenu v Mikulově předal čtrnácti nominovaným osobnostem zdravotnických záchranných služeb prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb MUDr. Marek Slabý a MUDr. Jana Kubalová.

Zpět/archiv