Dny dopravní bezpečnosti v Pardubicích 

Dvě posádky Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, které se ve dnech 9. a 10. října zúčastnily akce s názvem Dny dopravní bezpečnosti pořádaných městem Pardubice představily techniku, ukázky první pomoci a další pracovní postupy a metody, které každý den používají při záchraně života občanů a návštěvníků Pardubického kraje. Akce se zúčastnil řiditel ZZS PAK MUDr. Igor Paar, radní pro zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr a náměstek primátora Mgr. Jakub Rychtecký dokonce v roli figuranta, za což mu patří dík. Druhý den akce, který byl pořádaný na letišti ve Starém Máteřově vydatně pršelo, posádky a figuranti tak ukazovaly opravdu téměř reálný zásah , vyproštění osob z havarovaného vozidla a resuscitaci zraněného včetně podání farmak a využití nejmodernějších pomůcek. foto. ZZS PAK a Práchenský Bedřich

Zpět/archiv